Nellemann, Conrad - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Nellemann, Conrad

Personal- og slægtshistorie
Conrad Nellemann

af Kjeld Damgaard

Conrad Nellemann blev født i 1897 og var søn af gartner Conrad Petersen, der i 1903 fik tilladelse til at antage familienavnet Nellemann - et navn, som var gledet ud ved en forfaders dåb. Conrad Petersen var gift med Frederikke Caroline Mortensen og parret slog sig i 1908 ned på Mørdrup Mark, hvor de byggede hus lige ved Nordbanen (nuværende adresse er Agnetevej 6). Parret fik i alt otte børn, hvoraf den næstyngste blev opkaldt efter faderen - og altså kom til at hedde Conrad Nellemann (1897-1985).

Den unge Conrad kom i lære som gartner, bl.a. på Fyn. Senere fik han ansættelse på D.T. Poulsens Planteskole i Kelleris ved Kvistgaard, men lige inden da var han blevet gift med Ingeborg Düblien (1898-1997) fra Koldingegnen. Det skete i 1921 og året efter flyttede parret ind i en lejet lejlighed på Grønnegaard i Tibberup. I de følgende mange år arbejdede Conrad Nellemann som en betydende medarbejder i Poulsens Planteskole - i en hel del år som ledende overgartner.

I 1944 købte Ingeborg og Conrad Nellemann imidlertid et areal i Tibberup Landsby. Her byggede de en villa og begyndte på det, som skulle blive deres livsværk: Etableringen af deres egen planteskole. Den blev ganske hurtigt en succes, og parret drev nu denne planteskole igennem mere end 30 år. I begyndelsen af 70'erne påbegyndtes imidlertid en udstykning af arealet, som hidtil havde været drevet som planteskole. Det indbragte parret en væsentlig indtægt.

Imidlertid fik parret ingen børn og i stedet besluttede de at testamentere deres betydelige formue til en fond, der skulle uddele årlige donationer indenfor kultur, historie og lignende aktiviteter i omegnen. Fonden fik navnet "Fonden Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat" - og har siden Ingeborg Nellemanns død uddelt betydelige beløb ved den årlige Grundlovsfest på Fkynderupgaard. I bestyrelsen for fonden sidder den til enhver tid siddende borgmester i Helsingør Kommune, samt de tre faste medlemmer, arkitekt Gert Ingemann, fhv. museumsinspektør Kenno Pedersen samt direktør Mogens Nellemann Skov.
Ingeborg og Conrad Nellemann foran deres hus på Gl. Tibberupvej nr 5.
Back to content | Back to main menu