Hellebæk Skole 1876- - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Hellebæk Skole 1876-

Skolehistorie > De offentlige skoler

Hellebæk Skole

af Kjeld Damgaard

Som følge af geværfabrikkens nedlæggelse havde Det Schimmelmannske Fideikommis ikke længere nogen interesse i at drive skole (Bøssemagernes Skole) for byens befolkning, der for størstepartens vedkommende jo nu ikke længere arbejdede for Hellebækgaards ejere. Tikøb Sogneråd måtte derfor igang med at bygge en ny og moderne skolebygning til afløsning for Bøssemagernes Skole.

Denne skole blev bygget i 1876, men var fortsat bestyret af en enelærer helt frem til 1903. På dette tidspunkt ansattes en andenlærer, og skolen blev 4-klassedelt. I 1914 nedlagdes den såkaldte ”Hellebæk Ny Skole”, og i stedet indrettedes Hellebæk Skole som 5-klassedelt samtidig med at der blev ansat en lærerinde. Først i 1923 blev der bygget en gymnatiksal. Elevtallet voksede kraftigt i disse år, og de 141 elever i 1935 kunne slet ikke være i de kun tre klasseværelser. I 1938 inviedes derfor en helt ny fløj med yderligere 4 klasseværelser, en sløjdsal samt et skolekøkken.

I oktober 1965 igangsattes en udvidelse af Hellebæk Skole med 7 klasseværelser og 2 særlokaler. Denne udvidelse gjorde det bl.a. muligt at indføre en realafdeling på skolen. Ved udgangen af marts 1970 - da Tikøb Kommune - blev nedlagt, var elevtallet i Hellebæk Skole vokset til 391.Den kommunalt ejede nye Hellebæk Skole er her fotograferet omkring 1877 - kort tid efter ibrugtagningen.

Hellebæk Skole i slutningen af 30'erne.

Denne nye bygning på Hellebæk Skole  blev taget i brug i 1938.

Back to content | Back to main menu