Folkeregisteret bortført - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Folkeregisteret bortført

De enkelte ejerlav > Tikøb

Et forgæves kup i Tikøb


af Kjeld Damgaard

Det var en kold og klam november-nat. Helt nøjagtigt natten mellem den 22. og 23. november 1944. Stedet er Hornbæk. Her boede kommuneassistent Thomas Jessen. Klokken var halv tre om natten, da det pludselig buldrede kraftigt på Jessens dør. Da Jessen åbnede, trængte et par maskerede og revolver-bevæbnede mænd ind og der blev spurgt om hans navn var Jessen og om han var ansat ved skattekontoret i Tikøb.

Da Jessen kunne svare bekræftende på begge dele, blev han med en truende revolver beordret til at følge med til vejen ved Hornbæk Præstegaard. Han fik han ordre til at stige ind i en bil af mærket Ford V8, som derefter kørte mod Tikøb.

På hjørnet ved Gurrevej og den daværende Borsholmvej (på denne strækning nu kaldet Hornbækvej) stoppede bilen og under ledsagelse af yderligere et par maskerede personer blev han beordret til at følge med til Kommunekontoret.

Ingen nøgler !
Jessens bortførere havde tilsyneladende her forregnet sig. Det viste sig at Jessen ikke var i besiddelse af nøgler til Kommunekontoret. I stedet måtte han nu udpege hvor alderdomshjemmets økonom, A. C. Harvig boede.

Harvig vågnede ved at en person trykkede en rude ind i hans soveværelse, hvorefter vedkommende steg ind igennem det åbnede vindue. Harvig blev herefter beordret til at stå op for at åbne kommunekontorets yderdør til gården samt til at udlevere nøglen til skattekontoret. En enkelt revolverbevæbnet mand holdt derefter vagt over Harvig, mens Thomas Jessen blev taget med af 7 maskerede personer. Udenfor kommunekontoret ventede yderligere et antal bevæbnede mænd.

7-mands-gruppen begav sig nu op til skattekontoret, hvor Jessen fik ordre til åbne folkeregisterskabene, hvorfra 8 skuffer med navnekort og 5 skuffer med hovedregisterkort blev fjernet, medens 1 mand holdt vagt over Jessen og anden mand holdt vagt udenfor på gangen. De maskerede mænd havde kun interesse i at få fat i folkeregisterskufferne og der blev således ikke spurgt eller søgt efter andet materiale eller andre papirer.

Bortført
Efter ca halv times forløb var alle skufferne ført bort gennem gården, og Jessen og Harvig blev ført tilbage til Harvigs lejlighed. Her bevogtedes de to kommunale embedsmænd i endnu ca en halv time, hvorefter den sidste revolverbevæbnede mand forlod Harvigs lejlighed i alderdomshjemmet.

Klokken var nu kvart i fire om natten, og den første der fik meddelelse om folkeregisterets bortførelse var sognerådsformand  H. Sandell.

En uge senere
Den følgende torsdag, den 30. november kl ca 9 om morgenen, henvendte der sig fire civilklædte herrer på Tikøb Kommunekontor. De forlangte at tale med kommunebogholder Helge Petersen. Da Petersen indfaldt sig, gav de fire herrer sig til at undersøge Petersens tøj og skrivebord, men fandt tilsyneladende intet af interesse.

H. Petersen blev herefter beordret ned i en bil, som kørte ham til hjemmet i Tikøb by. Her foretog herrerne ligeledes en undersøgelse - men kørte kort efter tilbage til kommunekontoret.

Opsamlingssted
Det tyske politi brugte nemlig i de kommende timer administrationsbygningen som opsamlingssted for en række personer. Det var foruden kommunebogholder H. Petersen, økonom A. C. Harvig, murermester Gunnar Jensen, vognmand Alfred Petersen, barbermester Johannes Hjeresen og skomagermester Carl Rasmussen, alle fra Tikøb. Desuden deltog bestyrer Wilhelm Hansen, Kvistgaard Hovedgaard.

Disse personer var alle mistænkt for at have fjernet folkeregisteret. Skufferne med registeret var blevet fundet - gemt over Tikøb Kirkes hvælvinger. Sognerådsformand Sandell kom nu til stede og blev sat ind i situationen, men man undgik ikke at personerne blev interneret af det tyske politi.

Folkeregisteret i tysk varetægt
Nu stod sognerådsformanden imidlertid med et nyt problem - et problem, som kunne få yderst ubehagelige konsekvenser. Folkeregisteret befandt sig jo nu i det tyske politis varetægt - det sidste sted man
ønskede at oplysningerne skulle ende. Men sognerådet var i vildrede. Turde man rette henvendelse til det såkaldte tyske sikkerhedspoliti?

Sandell spurgte forsigtigt om ikke amtet ville bistå med at få registeret tilbage. Amtmand Kay Ulrich skulle imidlertid ikke nyde noget, og skyndte sig at sende sorteper videre til indenrigsministeriet. På dette tidspunkt var fungerede ministrene jo imidlertid ikke længere, så det blev kontorchef i Indenrigsministeriet, Knud Larsen, der den 2. januar 1945 skrev til sognerådsformand Sandell.

I skrivelsen omtaler Knud Larsen, at det er ministeriet bekendt, at det tyske politi i lignende tilfælde andre steder i Danmark, uden større indvendinger havde draget omsorg for, at registrene blev leveret tilbage til de pågældene kommuner. Ministeriet mente derfor at det ville være uden problemer for sognerådet at rette henvendelse til de tyske myndigheder og bede om registerets tilbagelevering.

Knud Larsen sluttede sin skrivelse af med en bemærkning om, at man da gerne i ministeriet ville høre hvorledes det kom til at spænde af.

4 ugers spændt venten
Allerede samme dag skrev Sandell derfor til det tyske sikkerhedspoliti på "Wisborg" i Helsingør. I brevet skrev Sandell bl.a. at registeret savnedes meget i det daglige arbejde på Kommunekontoret. Desuden forudså man store problemer ved den forestående påligning af skat.

Der gik imidlertid 4 uger inden der kom svar fra Wisborg. Men den 31. januar ringede telefonen på kommunekontoret, og Gestapo meddelte, at registeret kunne hentes på "Wisborg". Afhentningen skete allerede samme dag.

Skuespillet
En dramatisk beretning ved første øjekast. Og sådan kom den til at stå i samtiden - i alle fald på overfladen. Men ikke alt var under besættelsen hvad det så ud til på overfladen.

Og i dette tilfælde var der da også tale om et iscenesat skuespil - men desværre for aktørerne med et magert - næsten skæbnesvangert - slutspil. Hele aktionen var beordret af Frihedsraadet, der frygtede at landets mange kommunale folkeregistre skulle falde i hænderne på Gestapo eller anden tysk myndighed - og måske blive brugt til ubehagelige formål.

Men aktionen i Tikøb resulterede - som vi har set ovenfor - i præcis det modsatte resultat. Folkeregisteret faldt netop i det tyske sikkerhedspolitis hænder. Og her blev det i 2 måneder!

Forhistorien
En detalje, som man i samtiden måske ikke har hæftet sig særlig ved, var den omstændighed, at skønt flere af kommunens embedsmænd således nu var forhindret i at møde på arbejde p.g.a. interneringen, så blev deres løn fortsat udbetalt til deres familier.

Og hvorfor blev egentlig kommunens funktionærer internerede - det var jo dem, som blev overfaldet og truet. Og hvordan kom kommunebogholderen ind i billedet - han var jo slet ikke tilstede den famøse nat i november ?

Ja, som nævnt ovenfor var der delvist tale om et skuespil. Sagen var nemlig, at flere - måske alle - implicerede, vidste på forhånd hvad der skulle ske.

Ordre fra Frihedsraadet
Den 21. november 1944 - kl halv fire om eftermiddagen - kom nemlig murermester Gunnar Jensen til Kommunekontoret og bad om en personlig samtale med kommunebogholder H. Petersen. Gunnar Jensen meddelte, at han fra Frihedsraadet havde fået ordre til at få fjernet kommunens folkeregister, men at han følte sig forpligtet til først at underrette kontoret, da han var overbevist om - under de herskende forhold - at man ikke ville gøre indvendinger.

Gunnar Jensen ønskede et svar indenfor en halv time - men kommunebogholderen ville have assistent Thomas Jessen involveret, da det var ham, der var ansvarlig for Folkeregisteret. De to kommunale embedsmænd bad derfor om en udsættelse til næste dag, med henblik på at overveje hvorledes det bedst kunne lade sig gøre at fjerne registeret fra kommunekontoret.

Gunnar Jensen ville imidlertid ikke acceptere dette, da det lå i hans ordrer, at registeret skulle fjernes samme nat. Da murermester Jensen blev spurgt om hvorledes han havde tænkt sig det skulle foregå, svarede han, at han havde tænkt sig at stoppe kortene i sække og derpå grave dem ned i jorden. De to kommunale embedsmænd protesterede kraftigt herimod, idet det var dem magtpåliggende, at kortene blev opbevaret på en sådan måde, at de ikke led overlast - de skulle jo på et eller andet tidspunkt tilbage og bruges i forvaltningen. Og hvis Gunnar Jensens forslag blev bragt til udførelse, ville kortene jo blive jordslåede og ubrugelige.  

Flere forhandlinger
Petersen og Jessen foreslog derfor, at kortene blev fjernet i de stålskuffer, som de befandt sig i, derpå pakket ind i tjærepap, og derefter nedgravet i amtsvejvæsenets grusgrav ved Hornbækvejen. Herom enedes man, men så opstod en lang diskussion om transporten. Jensen hævdede at have tilstrækkeligt med mandskab, der kunne bære kasserne væk, men Petersen indvendte, at det ville være meget tungt, og at det ville vække alt for stor opsigt, hvis en tilfældig forbipasserende så adskillige mennesker komme slæbende med tunge kasser lang Gurrevej.

Jessen og Petersen foreslog derfor, at murermester Jensen skulle komme med en bil og et par mand og så lade det køre væk på denne måde. Jensen indvilgede i denne fremgangsmåde og forlod derpå kommunekontoret for at give besked til sin gruppe. Efter ca 3 kvarter kom Jensen tilbage til kommunekontoret, hvor han atter havde en samtale med Jessen samt assistent Ove Hermann, som viste ham det nye folkeregisterkontor. Efter yderligere 3 kvarter, kl ca 17.30, forlod H. Petersen kommunekontoret og vendte først tilbage ved arbejdstids begyndelse den næste dag.

Alle vidste besked i forvejen
Imidlertid overholdt Gunnar Jensen ikke aftalerne. Som fortalt i denne artikels indledning stillede han i stedet med 14 mand, som bar registeret langs landevejen til Tikøb Kirke, hvor det blev anbragt mellem hvælvingerne på loftet. Forinden var Thomas Jessen blev bortført fra sit hjem, hvad han udmærket i forvejen vidste han ville blive, ligesom også A.C. Harvig i forvejen var orienteret - af Jessen - om, at han ville blive vækket om natten m.h.p. at udlevere nøglerne til kommunekontoret.

Bortførelsen af Tikøb Folkeregister blev altså ikke den store succes - og slet ikke for aktørerne. Både de involverede kommunale embedsmænd og de nævnte modstandsfolk fra Tikøb interneredes og endte efter kort tid i Frøslev-lejren, hvor de først blev frigivet i forbindelse med befrielsen i maj 1945.


Murermester Gunnar Jensen i Tikøb var leder af den gruppe, der gennemførte aktionen mod Tikøb Folkeregister.

Sognerådsformand Oscar Sandell måtte forhandle med den lokale afdeling af Gestapo for at få  arkivet tilbage.

Dagbladet ”Nordsjælland”s omtale af kuppet den 23. november 1944.

1 comment

ninest123
2018-05-29 09:37:01
mt0529
nike air presto
mulberry outlet
tiffany and co
supra shoes
dr martens boots
michael kors outlet clearance
discount oakley sunglasses
ugg boots
givenchy outlet
nike air max axis
mbt shoes
christian louboutin outlet
teva sandals
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
jordan retro
cheap oakley sunglasses
air max 2018
burberry outlet
lebron james shoes
moncler outlet
nike air max
kate spade bags
vasque boots
nba jerseys
ralph lauren
tory burch outlet
pandora jewelry
ultra boost
ray ban sunglasses
coach factory outlet
jordan shoes
hermes bags
vionic sandals
ugg outlet
air max 90
fitflops
coach outlet
louboutin shoes
louis vuitton handbags
birkenstock outlet
pandora charms
polo ralph lauren outlet
columbia shoes
adidas yeezy
fitflops sale clearance
canada goose outlet
kate spade outlet store
canada goose outlet
cheap jordans
yeezy boost 350
ralph lauren outlet
nike shoes
replica watches
rolex watches
ralph lauren outlet
coach outlet
ralph lauren outlet online
nike outlet online
adidas nmd shoes
longchamp outlet
the frye company shoes
salomon shoes
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
ysl handbags
oakley sunglasses
unomagli shoes
coach outlet store online
fred perry polo
birkenstock
pandora outlet
saint laurent handbags
coach outlet
converse all star
supreme clothing
cartier outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet online
pandora charms
canada goose jackets
pandora outlet
pandora charms sale clearance
versace handbags
louis vuitton
wolverine boots
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
lacoste polo shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store
pandora jewelry
coach factory outlet
givenchy handbags
christian louboutin
kobe bryant shoes
michael kors factory outlet
cheap mlb jerseys china
keen sandals
coach outlet
vasque shoes
lowa boots
kate spade handbags
toms outlet
nike zoom
fitflops
pandora
ecco outlet
timberland outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
nike store
coach factory outlet
coach outlet store
ferragamo shoes
puma shoes
kate spade outlet
salvatore ferragamo
ray ban sunglasses
north face jackets
adidas shoes
air max 97
dr martens outlet
converse outlet store
jimmy choo outlet
adidas superstar
nike free run
burberry outlet
ralph lauren uk
ugg boots on sale
jordans
polo outlet
mcm outlet
michael kors outlet canada
ralph lauren outlet
pandora jewelry
fitflops
birkenstock shoes
pandora charms sale
coach outlet
red bottom shoes
nike basketball shoes
cheap nike air max
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
adidas shoes
louboutin shoes
cheap nba jerseys
supreme clothing
birkenstock shoes
supra shoes
asics outlet
moncler jackets
nike outlet
ugg australia
adidas yeezy boost
birkenstock outlet
red bottoms shoes
coach outlet
pandora jewelry outlet
adidas nmd
coach outlet
pandora charms
arcteryx boots
coach outlet online
burberry outlet store
pandora jewelry official site
johnston and murphy outlet
canada goose
michael kors outlet
teva shoes
canada goose outlet
nike shox
michael kors handbags
oakey sunglasses
coach outlet store
mikimoto pearls
gap polo shirts
michael kors outlet canada
hermes handbags
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry
adidas shoes
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
toms outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
canada goose uk
jordan retro 11
salvatore ferragamo shoes
manolo blahnik shoes
fitflops sale
coach outlet store
adidas yeezy boost
tiffany and co
ugg outlet
uggs
nike shoes
kyrie 4 shoes
underarmour shoes
ugg outlet
canada goose jackets
pandora outlet
nike air max 270
tory burch outlet
ralph lauren outlet
adidas yeezy
hermes outlet
armani exchange outlet
kate spade outlet store
air jordans
ysl outlet
dooney and bourke handbags
mbt
coach outlet
yeezy boost
moncler jackets
ralph lauren
coach outlet store online clearances
birkenstock sandals
hermes handbags
ecco shoes
birkenstocks
dior handbags
coach outlet
jordan shoes
coach outlet
hermes birkin
nike cortez
ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap jordans for sale
mcm handbags
jordans
moncler jackets
canada goose jackets uk
pandora charms
louis vuitton outlet
naot sandals
coach factorty outlet
cheap jordans
adidas shoes
canada goose jackets
nike air foamposite
timberland boots
jordan shoes
ecco shoes for men
valentino shoes outlet
nike air max
tory burch outlet store
timberland boots
ralph lauren outlet
moncler jackets
timberland outlet
air max 2018
tory burch outlet
allen edmonds shoes
nike shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
kate spade outlet
merrell shoes
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nmd adidas
moncler
dansko shoes
nike air max
cheap uggs
louis vuitton outlet store
nike huarache
new balance outlet
oakley sunglasses
polo outlet
kenneth cole shoes
berluti shoes
tods outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet
birkenstock sandals
nike shoes for men
cheap mlb jerseys
nike air max 87
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet online
nike tessen
uggs canada
coach factorty outlet
pg 2
mlb jerseys
oakley sunglasses outlet
longchamp outlet online
longchamp outlet
nike air max 1
michael kors
michael kors
keen shoes
michael kors outlet
prana clothing
michael kors outlet clearance
nike outlet
mulberry bags
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses
moncler outlet
air max 2017
oakley sunglasses
nike dunks
van cleef and arpels jewelry
cheap jordans
pandora store
salvatore ferragamo
canada goose uk
red wing shoes
swarovski crystal
asics shoes
ugg boots
nike react shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
north face jackets
supreme clothing
timberland outlet
dr martens
canada goose outlet
adidas yeezy
bally handbags
saint laurent outlet
ecco shoes
fred perry
burberry outlet
coach outlet
adidas outlet
alden shoes
ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet
salewa shoes
prada outlet
nike epic react flyknit
nike zoom
cheap jordans
louis vuitton outlet online
fitflops sale clearance
toms shoes
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
north face outlet
ralph lauren uk
cheap ray bans
kate spade handbag
yeezy boost
prada handbags
pandora charms
coach factory outlet
hermes handbags
vans store
cole haan shoes
kate spade
nike outlet
coach outlet canada
michael kors handbags
moncler jackets outlet
nike free 4.0
ugg outlet
birkenstock sandals
kevin durant shoes
garmont boots
yeezy boost
adidas yeezy boost
coach outlet
canada goose sale
uggs
red bottoms
coach outlet
coach factory outlet
nike huarache
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses discount
coach factory outlet
coach factory outlet
nike cortez
philipp plein outlet
nike outlet
adidas superstar
supreme new york
tiffany outlet
mulberry uk
adidas
nike shoes
converse shoes
kate spade outlet
adidas nmd
air max 2019
air jordans
coach factory outlet
air jordan shoes
christian louboutin
ralph lauren sale clearance
coach factorty outlet
red wing outlet
pandora jewelry
nike shoes
uggs outlet
nike air more money
timberland boots
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
adidas stan smith
hermens bags
cheap jordans free shipping
timberland boots
reebok shoes
harden vol 1
ugg boots
philipp plein shirt
pandora jewelry outlet
nike air force 1
uggs outlet
coach outlet store
john lobb boot maker shoes
canada goose
coach outlet store
valentino shoes
timberland boots outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
polo outlet store
yeezy 350 boost
nike air max outlet
pandora charms
ralph lauren sale clearance
michael kors outlet
ralph lauren sale clearance
vans shoes
coach outlet online
adidas campus
yeezy boost
ralph lauren sale
tory burch outlet online
coach factorty outlet
fendi handbags
chopard watches
birkenstock sandals
ralph lauren
louis vuitton
fitflops sale clearance
chch handbags
ugg outlet
michael kors outlet
fitflops
air max 97
louis vuitton outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
jordan shoes
canada goose sale
mont blanc pens
asolo boots
moncler outlet
adidas yeezy
salomon shoes
coach outlet
jimmy choo
givenchy handbags
coach outlet store
nike air max zero
swarovski outlet
canada goose jackets
canada goose sale
oakley sunglasses
columbia sportswear
polo ralph lauren outlet online
adidas nmd
polo ralph lauren
harry winston jewelry
louboutin shoes
coach outlet
adidas outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
pandora jewelry official site
nike air max shoes
coach canada
fitflops sale
ralph lauren outlet
pandora jewelry
kate spade
cheap jordans
puma rihanna shoes
gucci outlet
nike outlet store
coach outlet
mont blanc
moncler jackets
ecco shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora outlet
jimmy choo outlet
abercrombie and fitch
danner boots
valentino shoes
caterpillar boots
moncler outlet
air jordan shoes
jordan shoes
coach factory outlet online
canada goose outlet
moncler coats
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry
michael kors outlet canada
moncler outlet
kate spade outlet
rolex watches
cole haan outlet
reef sandals
new balance shoes
cheap nfl jerseys
nike air max 95
skechers shoes
air more uptempo
kate spade
pandora charms
coach outlet
kate spade handbags
yeezy boost
uggs
coach outlet
kate spade outlet store
jordan shoes
moncler outlet
mbt shoes
salvatore ferragamo shoes
canada goose outlet
mulberry handbags
adidas yeezy
fitflops
canada goose outlet
longchamp handbags
ferragamo outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
nike outlet online
canada goose outlet
mammut boots
adidas originals
coach outlet
kobe shoes
adidas shoes
florsheim shoes
polo ralph lauren outlet online
dolce and gabbana handbags
canada goose jackets
abercrombie
pandora charms
mt0529
Back to content | Back to main menu