Betzy Svedstrups Pogeskole 1878-1926 - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Betzy Svedstrups Pogeskole 1878-1926

Skolehistorie > Privatskolerne

Mørdrup Pogeskole

af Kjeld Damgaard

Betzy Svedstrup startede sin Pogeskole i Mørdrup den 1. april 1878. Hun var ikke uddannet som lærerinde, men standarden i hendes skole var høj. Hun fik klart gode karakterer af myndighederne, som jo inspicerede skolen fra tid til anden. Antallet af skolesøgende børn var også højt - uanset at forældrene jo måtte betale skolepenge for den undervisning, der var gratis i folkeskolen. Sognepræst  P. E. Petersen skrev den 24. september 1900: "Frøken Svendstrups Privatskole i Mørdrup ledes hende paa en meget tilfredsstillende Maade. Jeg har mange Gange holdt Examen i denne Skole og fundet Børnene saa vel underviste, og Aanden i Skolen saa god, at jeg anser Skolen for en af de bedste i Pastoratet..."


I 1921 gik Betzy Svedstrup på pension - vel at mærke kommunal pension. Dette skete selvom hun aldrig havde været kommunal ansat - men som en anerkendelse af hendes undervisning igennem 43 år. Skolen fortsattes under ledelse af frk. Margrethe Knudsen, men sygnede hen i de følgende år og nedlagdes i 1926.

Frøken Betzy Svedstrup.

I dette beskedne hus - lidt tilbagetrukket fra Mørdrupvej - drev Betzy Svedstrup sin skole gennem flere årtier. (Foto 1959)

Mørdrup Pogeskole omkring 1920.

Back to content | Back to main menu