44, "Frihavn" - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

44, "Frihavn"

De enkelte ejerlav > Snekkersten > Nørrevej
Villa Frihavn

af Kjeld Damgaard

Ligesom de øvrige fiskerlejer på Øresundskysten fik også Snekkersten omkring århundredeskiftet en række pensionater, som var beregnet for den del af landliggerne, som ikke havde råd til hotelophold eller egen villa/sommerhus. På den anden side ønskede de heller ikke at leje sig ind hos fiskerne, således som mange andre landliggere gjorde. Derfor opstod der en række såkaldte sommerpensionater, der - som navnet antyder - kun var åbne i sommerhalvåret.
I januar 1902 blev der udstykket et areal på vestsiden af Nørrevej. Ejeren af arealet var indtil da Christian Olsen, og han solgte denne parcel til tømrermester Niels Andersen, der boede på Jernbanestien - den nuværende Grønnegangen. Senere - fra 1918 - dog bosat på Stolbjergvej. Niels Andersen var en entreprenant herre, som sikkert så en god forretning i at lade en stor villa opføre netop med henblik på udlejning til sommergæster.
Han lader bygningen opføre i 1907 - og vi ved, at den stod færdig den 17. august samme år - for da lod han den brandforsikre.
Den store villa blev sandsynligvis udlejet, allerede fra den stod færdig, og i 1911 ses at der i villaen bor to damer. Den ene er Friede Munthe-Morgenstjerne, stiftsdame i Vallø (f. 1861). Hun havde selskab af Margrethe Jensen (f. 1889) - som var husbestyrerinde for Friede Munthe Morgenstjerne, der var datter af kaptajn Otto Munthe Morgenstjerne. Hun forblev ugift hele livet. I 1916 ses i øvrigt, at hendes årsindkomst var 2.579 kr, hvilket ikke var en meget stor indkomst - kun ca det dobbelte af en faglært arbejder på den tid.
Det ses ikke, hvor længe stiftsdame Munthe Morgenstjerne bor i ejendommen, men i 1919 vælger Niels Andersen at afhænde ejendommen.
Ny ejer - formedelst en købesum på 56.000 kr - blev hotelejer Martin Nielsen (1864-1921). Det var ham, der lod stedet indrette til pensionat, og da han døde i 1921, blev det fortsat af hans enke Christine Nielsen f. Berg.
Det står ikke klart, om Christine Nielsen drev pensionat i gennem hele sin ejerperiode - d.v.s. frem til 1944, men i 1944 overtog direktør Christoffer Conrad Fischer (f. 1886) ”Frihavn”. Han anvendte stedet til almindelig bolig for sig og sin familie.
Fra 1955 og godt tyve år frem i tiden blev ”Frihavn” ejet af familien Hjerl. I 1978 overtog to par ejendommen: Helle Juul og John Vinter Knudsen samt Judith og Ole Kjølbye. Den samlede købesum var dengang 900.000 kr.
I 1990 opdeltes villaen i to ideelle anparter. Den ene ejes fortsat af Helle og John Vinter Knudsen, medens den anden anpart i 2013 blev overtaget af Niels Liebergreen Ibsen og Hanne-Birgitte Sadusky.
Villaen set fra Banelegemet omkring 1910.
Omkring 1915 blev dette foto taget af den næsten 400 kvadratmeter store villa, som på den tid blev beboet af en enlig dame og hendes husbestyrerinde.
Villaen havde oprindelig adressen Nørrevej 23, men i 1977 bliver alle vejnumre på Nørrevej vendt om, således at de i stedet for at starte ved Borupgaard, starter ved Stubbedamsvej. Det betyder, at ”Frihavn” skifter fra ulige side til lige side og herefter har adressen Nørrevej 44.                    (Foto 1982)
Luftfoto af Villa ”Frihavn” fotograferet i 1937, da stedet stadig var ejet af enkefru Christine Nielsen.
Back to content | Back to main menu