2, Sandrudgaard / Guldsmedegaard - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

2, Sandrudgaard / Guldsmedegaard

De enkelte ejerlav > Jonstrup > Guldsmedevej
Matr. nr. 1 a, Jonstrup,
”Sandrudgaard”/ "Guldsmedegaarden",
Fredensborgvej 32 / Guldsmedevej 2

af Kjeld Damgaard

De fem gårde i Jonstrup landsby lå trygt samlet omkring gadekæret indtil 1789. Trygt - fordi man på den tid havde dyrkningsfællesskab, hvilket i praksis betød, at man skulle være enige om, hvorledes jorderne skulle dyrkes. Det betød, at byens gårdmænd faktisk havde en betydelig indflydelse på beslutningerne om stort og småt, som blev afgjort på stævnet - en plads midt i landsbyen. Og trygt fordi landsbyboerne boede tæt, var afhængige af hinanden og kunne hjælpe hinanden.
Men den store jordreform, hvor hver enkelt gård fik tildelt et samlet areal, som gårdmanden herefter skulle dyrke alene, betød en stor omvæltning i hverdagen for landsbyens beboere. Den frygt man tidligere havde haft om at skulle bo alene udenfor landsbyen, var blevet overvundet - og den kommission, der havde fået til opgave at foretage den store reform i Jonstrup, ser ud til at have haft et forholdsvis let job.
Resultatet af kommissionens møde den 4. september 1789 med Jonstrups fem gårdmænd blev i alt fald, at der blev opnået enighed om, at to af de fem gårde i byen skulle flytte ud af landsbyen - en mod syd og en mod nord. Desværre er der ikke bevaret et kort over Jonstrup fra før udflytningen. Vi ved fra udskiftningsforretningen, at der har eksisteret et sådant kort, og det kunne have vist os den nøjagtige placering af gårde og huse i landsbyen i 1700-tallet. Imidlertid er det muligt med nogenlunde sikkerhed at kunne fastslå gårdenes oprindelige placering. Det sker med udgangspunkt i de såkaldte gårdnumre, som var gældende, indtil den nuværende matrikulering blev en realitet i begyndelsen af 1800-tallet.
I selve landsbyen lå gård nr. 3 antagelig mellem Brøndegaard og Søbækgaard - d.v.s. vest for det gadekær eller vanding, der lå midt i landsbyen lige ud for Sandbakke-gaard. Gård nr. 3 var i 1789 fæstet af John eller Jens Pedersen, der havde overtaget fæstet sandsynligvis efter faderen i 1777. Der er tilsyneladende lidt forvirring omkring hvad hans fornavn er. I udskiftningsforretningen står John - i fæsteregisteret Jens - her efter kaldet Jens.
Efter kommissionens første møde i september mødtes gårdmændene endnu engang med landvæsenskommissærerne i oktober 1789 for at afgøre de sidste ting og bl.a. finde ud af hvem af de to udflyttergårde, der skulle flytte ud til den sydlige udlod og hvem til den nordlige udlod. Og det blev simpelthen afgjort ved regulær lodtrækning. Og Jens Pedersen trak loddet for den nordlige udlod kaldtes ”Degne Ageren”. Vi ved ikke hvor hurtigt efter selve flytningen af gården blev igangsat, men det har sikkert været det følgende forår - d.v.s. 1790. Her blev de gamle bygninger i byen så en efter en revet ned - og de bygningsmaterialer, der kunne, blev selvsagt genbrugt i den nyopførte gård ude på den nordlige mark - helt oppe mellem Saane og Tikøb.
Der blev også bevilget en del penge til jordforbedring, stendiger, grøfter, stenkister, træfældning m.v. Og ikke mindst konstaterede kommissionen, at Jens Pedersen var så fattig, at han ikke kunne betale de restancer, som han skyldte i skatter. Der blev derfor bevilget ham eftergivelse af skatterne, således at han i forbindelse med udflytningen ”bedre kunde faa fornøden Fremgang”.
I forbindelse med salget af ejendommen fra fæsteejendom til selvejergård i 1794, blev det også bestemt, at gården skulle have et navn. Det gjaldt for stort set alle danske gårde, at de ved den lejlighed fik et navn, som der senere kom en bestemmelse om, at man ikke måtte ændre. Sagen var nemlig, at man som gårdejer ikke måtte ændre navnet på sin ejendom, uden først at have indhentet tilladelse fra Danske Kancelli. Det blev slået fast i en såkaldt »kongelig plakat« fra 1821, hvori det samtidig blev bekendtgjort, at en evt. ny navnebevilling skulle tinglæses og noteres i panteprotokollen. Derudover skulle amtstuen underrettes samt Generalkvartermesterstaben – sidstnævnte af hensyn til indkvarteringen af soldater både i dagligdagen og under manøvrer. Det var vigtigt, at militæret kunne finde rundt, og at stednavnene ikke bare blev ændret på må og få.
Gårdens navn blev Sandrudgaard, hvilket ikke umiddelbart kan forklares med lokale stednavne eller lignende. Betydningen er dog rimelig klar: rydningen på sandet (sandjorden), idet efterleddet -rud er det oprindelige substantiv ”ruth”, d.v.s. rydning på moderne dansk. I de fleste tilfælde er ordet på nordøstsjællandsk dog blevet svækket til -rød, formen -rud er sjælden på disse kanter.
Gården blev handlet en del gange i begyndelsen af 1800-tallet. I 1834 solgte den hidtidige ejer Charles Stonor junior, der boede på Nygaard i Tikøb, gården til to københavnere, nemlig ”juvelerer og guldarbejderne Wilmers og Leidersdorff”, som der står i tingbogen. Der var tale om guldsmedene Frantz Wilmers og Ulrick Leidersdorff.
Alt tyder på, at de havde produktion af guldsmedearbejder på Sandrudgaard, medens de boede der. I 1838 solgte Leidersdorff sin halvdel, medens Wilmers fortsatte som ejer indtil 1840. Leidersdorff flyttede først til Endrup, senere til Asminderød. Hans søn, Aksel, grundlagde i øvrigt senere ”Hotel Leidersdorff” i Hillerød.
Om selve gården haves i øvrigt en beskrivelse fra 1840, hvor bygningerne blev brandforsikrede for en samlet sum af 1.040 rigsdaler. En arbejdsmand tjente dengang omkring 100 rigsdaler om året. En god stud kostede omkring 50 rigsdaler. Og da Wilmers solgte i 1840 var købesummen 1.950 rigsdaler. Desuden betingede Wilmers sig, at han kunne blive boende på livstid i to stuer i stuehusets østre ende.
Taksationen fra august 1840 beskriver stuehuset som liggende mod syd. Det var 13 fag langt og 8½ alen dybt (= ca 10,5 x 5,5 meter), bygget af fyrrebindingsværk på et stenfundament med klinede vægge og med stråtag. Huset var indrettet til 4 stuer med bræddegulve, engelske vinduer og fyldingsdøre. Desuden var der 1 kammer, køkken med skorsten og bageovn - overalt med bræddelofter. Udlængen i vest var 14 fag lang og 8 alen dyb, bygget af wellerwande (= lerstampede vægge) med stråtag og var indrettet til stald, karlekammer, skærelo samt lo og lade. Udlængen i øst var 12 fag lang og 8 alen dyb og bygget af samme bygningsmaterialer som vestlængen. Østlængen var indrettet til stald og lade. Gården var m.a.o. dengang kun på tre længer.
Wilmers boede dog ikke længe på gården - i 1845 var han med sikkerhed flyttet eller død. Den nye ejer hed Anders Pedersen og han ejede gården helt frem til 1883, da hans enke, Maren Nielsdatter solgte gården til sønnen Jens Peter Andersen. I 1895 købte parcellist i Lille Esbønderup, Ole Søren Andersen gården på en auktion over dødsboet efter Maren og Jens Peter Andersen.
Ole Søren Andersen var født i 1862 på gården Kroglund i Reerstrup og blev gift i 1891 med Jensine Jørgine Jørgensen, der var født på gården Prøvesten ved Helsingør. Ole Søren Andersen var uddannet på landbrugsskole og havde gået på Hjørlunde Højskole. I 1891-95 drev han et parcelliststed i Lille Esbønderup og flyttede derpå til Sandrudgaard, som den stadig hed officielt.
Imidlertid må det være den folkelige betegnelse, der på et tidspunkt omkring 1900 har fået ejeren til at ændre navnet til Guldsmedegaarden, som ejendommen af lokalbefolkningen var blevet kaldt siden 1830’erne. Imidlertid ses der ingen tinglysninger og ingen kgl. bevillinger, der gav tilladelse til at ændre navnet. Ikke desto mindre benyttes navnet Guldsmedegaard på skødene fra 1914 og fremefter, samt på et kort fra 1933, hvilket er bemærkelsesværdigt netop fordi det nye navn tilsyneladende aldrig blev godkendt. I 1991 blev loven om navneændring på gårde afskaffet, så siden da har navnet Guldsmedegaarden været lovligt!
Ole Søren Andersen fik bl.a. en datter, Ellen, som har skrevet sine barndomserindringer. Disse bringes andet sted i dette nummer af Egebækken.
Ny ejer fra 1914 blev K.O.H. Andersen fra Randers. Fra 1917 var ejeren Lars Evald Larsen, der kom fra Truelstrup, men han døde, og enken, Anna Larsen måtte derfor i 1919 sælge til oberstløjtnant V.O.J. Philipsen og direktør Alf. Philipsen. Oberstløjtnant Oscar Philipsen (f. 1872) blev sekondløjtnant i 1894 og deltog i 1895-96 i den første danske ekspedition til Centralasien. I 1898 var han på rejse i Abyssinien (= Etiopien) og Nubien og havde i 1915 opsyn med russiske krigsfangelejre i Østrig og Ungarn samt var i 1916 leder af Røde Kors i Rusland.
Fra 1922 ejedes Guldsmedegaarden af fabrikant Carl Holm, der i 1932 solgte til forpagter Peter Mogensen, der drev gården frem til 1952, da sagfører Hans Hørdum købte ejendommen. Hans Hørdum drev advokatvirksomhed i Fredensborg.
I perioden fra 1962 ejedes Guldsmedegaarden af direktør Ingvar Leser-Pedersen, der var gift med Lisbeth Edsberg. Ingvar Leser-Pedersen drev oprindelig skibsprovianteringsvirksomhed i Willemoesgade i København. Under den tyske besættelse blev Leser-Pedersen i juni 1944 anholdt af tyskerne anklaget for at have opbevaret bl.a. engelske pundsedler. Forretningen var nemlig kontaktsted for modstandsbevægelsen. Efter krigen afløste Ingvar Leser-Pedersen sin svigerfader, Jacob Edsberg, på posten som direktør i Nordisk Frøkontor i Havnegade i København.
I 1996 solgte arvingen Niels Christian Pedersen gården til Ole Byriel, der i 1998 solgte til Jesper Friis Tofte, der i øvrigt i 2002 lod opføre en ny stor ridehal på ejendommen. Han solgte til de nuværende ejere Susan Ulbæk og Bent Allan Christiansen i 2011."Guldsmedegaarden" som den så ud før stuehuset blev ombygget og forsynet med en første etage i 1953 af den daværende ejer advokat Hans Hørdum.

Den 27. juni 1953 opstod en mindre brand i Guldsmedegaardens hovedhus. Det var en skorstensbrand, der havde antændt stråtaget, men Tikøb Brandvæsen fik begrænset skaderne. Imidlertid blev stuehuset efter denne episode ombygget og forhøjet med en hel etage, hvorefter den fik et udseende, således som det fremgår af dette foto fra 1959.
2 comments

2016-09-20 16:50:04

Has those that have taken Levitra for ED noticed that it does not work as well as Cialis or viagra online pharmacy?
chenjinbei
2018-06-25 14:46:24
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
Back to content | Back to main menu