11 A, "Dommergaarden" - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

11 A, "Dommergaarden"

De enkelte ejerlav > Snekkersten > Parallelvej

Foto af Dommergaarden - set fra havesiden - i starten af 1960’erne. Billedet er taget inden den daværende ejer, Astrid Biehl, i 1965 forbandt annekset til venstre via en mellembygning med selve hovedbygningen.


Parallelvej 11 A:
"Dommergaarden"

af Kjeld Damgaard


Hele arealet mellem Strandvejen og Nordbanen hørte i slutningen af 1800-tallet endnu til Borupgaard. Det blev drevet landbrugsmæssigt, men i 1890’erne begyndte den daværende ejer, proprietær Segelcke, at sælge byggegrunde langs en ny vej, der var blevet anlagt parallelt med Strandvejen.
Vejen havde endnu ikke noget officielt navn, men i folkemunde blev den kaldt ”Den sorte Vej” - på grund af vejens elendige beskaffenhed af sort mudder. Efterhånden som byggeriet langs vejen tiltog, voksede interessen for at give vejen et mere officielt navn. Det blev Parallelvej, fordi den løb parallelt ved Strandvejen, selvom navnet Dalsborgvej også var inde i billedet som det officielle navn.
I 1898 købte tømmerhandler Katl Neergaard Frederiksen en stor grund ved ”Den sorte Vej”. Grunden var langt større end den nuværende grund til ejendommen ”Dommergaarden”.  Ikke mindst på vestsiden af Parallelvej ejede Frederiksen et stort areal, som dog hurtigt blev minimeret ved udstykning.

Villa Karere
Den store villa, der blev opført i årene efter 1898 blev imidlertid kun anvendt som sommerbolig for familien Frederiksen. men et navn skulle huset jo have, som det  dengang var skikken - og praktisk var det også, for det var jo en del af adressen.
Navnet blev ”Karere”, hvilket er maori-sprog fra New Zealand og betyder ”Den af Gud udsendte”. Baggrunden for dette valg skyldes tømmerhandler Frederiksens hustru. Hun hed Karen Birgitte og var datter af den tidligere biskop og konsejlspræsident Ditlev Gothard Monrad (1811-87).
Monrad havde en svær depressiv ungdom, men fik i 1836 eksamen som cand.theol. Efter studier i Paris kom han ved tilfælde ind i politik og blev minister i 1848. Han regnes for den egentlige bagmand for junigrundloven i 1849 og valgtes samme år til folketinget. Som reformator ydede han en stor indsats for skolevæsenet i 1850’erne, men stredes evindeligt med C.C. Hall om hvorledes regeringen iøvrigt skulle føres. Først ved Frederik VII’s død i 1863 overtog Monrad ledelsen af ministeriet.
Krigen i 1864 blev imidlertid en personlig katastrofe for ham. Hans afskedigelse af general de Meza viste sig at være ubesindig og da han holdt på en fortsat krigsførelse ved London-konferencen lod kongen ham afskedige.
Som en konsekvens heraf udvandrede han - nogle mener flygtede - med familie og bekendte til New Zealand, hvor han slog sig ned i urskoven og lod opdyrke et skovområde til en landbrugsbedrift. I 1869 vendte han dog tilbage og genoptog i en kort periode sit politiske virke og fik yderligere sit gamle job som biskop tilbage.
Han var gift 1. gang med Emilie Lütt-hans (1814-71), der imidlertid døde allerede to år efter hjemkomsten fra New Zealand. Sammen havde parret fem børn, heraf datteren Karen.
Hele denne forklaring for at fortælle hvorledes ejendommen i Snekkersten fik navnet ”Karere” som jo var navnet på det område som familien havde boet på på den modsatte side af jorden. Karen Monrad var således med på farmen i New Zealand, hvor hun boede i den periode hvor hun var mellem 9 og 13 år.

Karen Frederiksen
Efter at hun blev gift med tømmerhandler Karl Neergaard Frederiksen fik parret tre børn: Aase (1893-1922), Karl (1895-1901) og Emmy Louise (1897-1991). Ved Karl Frederiksens død i 1905 beholdt Emmy Louise ”Karere” - men fortsat kun som sommerbolig. Familien boede fortsat i København, i de første mange år på Østerbrogade - senere på Nøjsomhedsvej.
Om Karen Frederiksen fortælles det i øvrigt, at hun levede et ret beskedent liv. Hun havde arvet en række udlejningskaréer, men tog kun en meget lille husleje af lejerne. Hun ønskede således ikke at tjene penge på udlejningen, og havde i det hele taget - for den tid - et anderledes forhold til de dårligere stillede sociale grupper. Således berettes det, at husets tjenestefolk ofte betragtedes som en slags ”døtre eller sønner” af huset. De spiste med ved bordet og når herskabet havde gæster, så måtte gæsterne klare sig selv, f.eks. selv pille kartoflerne ved bordet. Stue- og kokkepigen havde nemlig fri!

Foreningen Frems første sæson
Det var fisker Jens Thomassen, som i samarbejde med bl.a. G. A. Hagemann fra Borupgaard, omkring 1910 fik udvirket at ungdomsforeningen Frem blev startet i Snekkersten. Det bekymrede dem, at de unge kun havde kroerne at søge til i deres fritid. Imidlertid viste det sig vanskeligt at finde et samlingssted for foreningen, men Karen Frederiksen stillede beredvilligt et par lokaler til rådighed for foreningens møder. Den nye bestyrelse vedtog derfor at holde foredrag og oplæsninger på bestemte dage og den 7. oktober 1910 indledtes møderne med to foredrag om - livsforsikringer! Det havde ikke - overraskende nok - de unge menneskers store interesse og flere af de unge begyndte at spille kort under møderne. Hele episoden gav anledning til voldsomme diskussioner i foreningens ledelse og flere bestyrelsesmedlemmer trådte tilbage, da de ikke kunne skaffe flertal for at forbyde kortspil i foreningen. Foreningen Frem fik dog kun en enkelt sæson i ”Karere”. Hagemann forærede nemlig foreningen et nyt hus på Stationsvej, som medlemmerne kunne tage i brug i december 1911.

Emmy Louise og Peter Manniche
Ved Karen Frederiksens død i 1927 arvede det eneste overlevende barn, Emmy Louise, ”Karere” samt de omtalte udlejningsejendomme. Hun solgte dem imidlertid ved første lejlighed - og købte for pengene ejendommen ”Nøjsomhed” på hjørnet af Kongevejen og Rønnebær Allé i Helsingør. Denne ejendom skulle efter planen anvendes til en international efterskole under ledelse af hendes mand. Det blev dog aldrig rigtig ført ud i livet.
Baggrunden var, at Emmy Louise var blevet gift med en ung fattig student, som Karen Frederiksen en gang om ugen havde givet et måltid mad på Østerbrogade i København. Den unge mands navn var Peter Manniche – og han fattede hurtig interesse for husets ældste datter, Aase. Da hun imidlertid døde ung, kastede Peter sin kærlighed på Emmy Louise, og det endte da også med at de to blev gift. Peter Manniche tog i 1921 initiativ til Den Internationale Højskole i Helsingør, hvor han var forstander frem til 1954. Emmy Louise og Peter Manniche boede – så vidt vides – ikke på Parallelvej i Snekkersten, i den periode frem til 1932 hvor Emmy Louise ejede ejendommen. Senere (fra 1957-81) boede parret på Toftevej 10  (senere nr 16) i Espergærde.

Villaen får nyt navn
Ny ejer af ”Karere” blev dommer Peter Emil Holsøe (1864-1949). Holsøe var søn af arkitekt Holsøe, som opførte flere markante bygninger i Helsingør, bl.a. Helsingør rådhus, Marienlyst Badehotel samt i samarbejde med H. Wenck, den nuværende station. Sønnen P. E. Holsøe havde derimod en karriere som bl.a. byfoged i Randers og i Frederikshavn. I perioden 1913-19 var han tillige borgmester i Frederikshavn – det var dengang borgmestrene var kongevalgte. I perioden 1919 til 1932 var han dommer i Frederikssund.
Det er efter ham at ejendommen i 1932 fik navnet ”Dommergaarden” - under hvilket navn ejendommen endnu er kendt.

Dommergaarden bliver pensionat
I 1949 døde Holsøe og ejendommen blev overtaget af tre søskende. Det er ikke klart hvorvidt Eli, Johanne og Knud Hansen var slægtninge til Holsøe, men det står klart, at ejendommen herefter blev omdannet til hotel-pension. Det var især de to søskende Eli og Johanne, der var aktive med pensionatsdriften. I 1956 ansøgte søstrene Skaaning Hansen om tilladelse til at indrette tagetagen til værelser, men fik afslag. I stedet byggedes et anneks mod syd med syv værelser.
Den følgende ejer, restauratør Astrid Nissen Biehl, drev også pensionat i ”Dommergaarden” frem til sit salg i 1971. Astrid Biehl boede dog ikke i ejendommen, det gjorde derimod restauratør Knud N. Biehl.
Med firmaet ”Philbertz Gregersen A/S” overtagelse af ejendommen i 1971 ophørte pensionatsdriften. Ejeren af firmaet Ole Philbertz Gregersen rykkede selv ind med sin familie. men derudover udlejede han også til en række lejere i de følgende år.
”Philbertz Gregersen A/S” havde dengang kontor i Hyskenstræde 10 i København og herfra drev man agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner. Firmaet og Ole Philbertz Gregersen er efter salget af Dommergaarden i 1985 flyttet til Højbjerg ved Aarhus hvor virksomheden stadig eksisterer.
De senere ejere har anvendt den store ejendom til privatbolig - i lighed med de nuværende beboere, Birgitte og Jakob Vinding.


Det var matriklerne 7 aq, 2 k samt hele 2 i, som tømmerhandler Frederiksen købte i 1898. Rørtangvejen ses til venstre. Matrikelkortet viser situationen i 1902.


På dette foto fra omkring 1910 kan man endnu fornemme den sparsomme bebyggelse, der var langs Parallelvej for 100 år siden. Forrest ses familien Frederiksen samlet på græsset i haven til Villa Karere. Længst til venstre ses ejendommen ”Brejdablik”, midt i billedet ”Brinkly” og til højre ”Fagerli”. Sidstnævnte hus var opført i 1904-05 som gartnerbolig til Karere og her boede i mange år familien Hansen-Kragenæs, som fru Frederiksen havde ansat.


Tømmerhandler Karl Frederiksen (1851-1905)

Karen Frederiksen f. Monrad (1857-1927)

"Dommergaarden” fotograferet fra luften i 1949.

Forstander Peter Manniche (1889-1981) blev lærer i 1912, men fortsatte studierne og blev cand.mag. i 1918 og etablerede i 1921 Den Internationale Højskole i Helsingør, hvor han selv var forstander frem til 1954. Han havde i tidens løb utallige internationale tillidshverv og blev bl.a. æresdoktor ved et amerikansk college. Han arbejdede også for oprettelsen af U-landshøjskolen i Holte. Den eksisterede i perioden 1964-73. Han holdt desuden utallige forelæsninger over hele verden om især højskoleideerne og andelstanken. Derudover skrev han flere bøger, hvoraf flere er oversat til flere sprog.


Dommer Peter Emil Holsøe (1864-1949) var født i København og blev student i 1881. Han blev senere assistent og fuldmægtig i Overformynderiet. I 1907 blev han byfoged i Randers og fra 1913 borgmester i Frederikshavn. Fra 1919 til sin pensionering i 1932 dommer i Frederikssund. Derpå bosat i Snekkersten. Han var gift med Augusta f. Ingerslev, der døde i 1930.


Ejendommen set fra vejen - i juni 2006.

1 comment

ninest123
2018-05-29 09:41:55
mt0529
nike air presto
mulberry outlet
tiffany and co
supra shoes
dr martens boots
michael kors outlet clearance
discount oakley sunglasses
ugg boots
givenchy outlet
nike air max axis
mbt shoes
christian louboutin outlet
teva sandals
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
jordan retro
cheap oakley sunglasses
air max 2018
burberry outlet
lebron james shoes
moncler outlet
nike air max
kate spade bags
vasque boots
nba jerseys
ralph lauren
tory burch outlet
pandora jewelry
ultra boost
ray ban sunglasses
coach factory outlet
jordan shoes
hermes bags
vionic sandals
ugg outlet
air max 90
fitflops
coach outlet
louboutin shoes
louis vuitton handbags
birkenstock outlet
pandora charms
polo ralph lauren outlet
columbia shoes
adidas yeezy
fitflops sale clearance
canada goose outlet
kate spade outlet store
canada goose outlet
cheap jordans
yeezy boost 350
ralph lauren outlet
nike shoes
replica watches
rolex watches
ralph lauren outlet
coach outlet
ralph lauren outlet online
nike outlet online
adidas nmd shoes
longchamp outlet
the frye company shoes
salomon shoes
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
ysl handbags
oakley sunglasses
unomagli shoes
coach outlet store online
fred perry polo
birkenstock
pandora outlet
saint laurent handbags
coach outlet
converse all star
supreme clothing
cartier outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet online
pandora charms
canada goose jackets
pandora outlet
pandora charms sale clearance
versace handbags
louis vuitton
wolverine boots
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
lacoste polo shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store
pandora jewelry
coach factory outlet
givenchy handbags
christian louboutin
kobe bryant shoes
michael kors factory outlet
cheap mlb jerseys china
keen sandals
coach outlet
vasque shoes
lowa boots
kate spade handbags
toms outlet
nike zoom
fitflops
pandora
ecco outlet
timberland outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
nike store
coach factory outlet
coach outlet store
ferragamo shoes
puma shoes
kate spade outlet
salvatore ferragamo
ray ban sunglasses
north face jackets
adidas shoes
air max 97
dr martens outlet
converse outlet store
jimmy choo outlet
adidas superstar
nike free run
burberry outlet
ralph lauren uk
ugg boots on sale
jordans
polo outlet
mcm outlet
michael kors outlet canada
ralph lauren outlet
pandora jewelry
fitflops
birkenstock shoes
pandora charms sale
coach outlet
red bottom shoes
nike basketball shoes
cheap nike air max
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
adidas shoes
louboutin shoes
cheap nba jerseys
supreme clothing
birkenstock shoes
supra shoes
asics outlet
moncler jackets
nike outlet
ugg australia
adidas yeezy boost
birkenstock outlet
red bottoms shoes
coach outlet
pandora jewelry outlet
adidas nmd
coach outlet
pandora charms
arcteryx boots
coach outlet online
burberry outlet store
pandora jewelry official site
johnston and murphy outlet
canada goose
michael kors outlet
teva shoes
canada goose outlet
nike shox
michael kors handbags
oakey sunglasses
coach outlet store
mikimoto pearls
gap polo shirts
michael kors outlet canada
hermes handbags
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry
adidas shoes
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
toms outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
canada goose uk
jordan retro 11
salvatore ferragamo shoes
manolo blahnik shoes
fitflops sale
coach outlet store
adidas yeezy boost
tiffany and co
ugg outlet
uggs
nike shoes
kyrie 4 shoes
underarmour shoes
ugg outlet
canada goose jackets
pandora outlet
nike air max 270
tory burch outlet
ralph lauren outlet
adidas yeezy
hermes outlet
armani exchange outlet
kate spade outlet store
air jordans
ysl outlet
dooney and bourke handbags
mbt
coach outlet
yeezy boost
moncler jackets
ralph lauren
coach outlet store online clearances
birkenstock sandals
hermes handbags
ecco shoes
birkenstocks
dior handbags
coach outlet
jordan shoes
coach outlet
hermes birkin
nike cortez
ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap jordans for sale
mcm handbags
jordans
moncler jackets
canada goose jackets uk
pandora charms
louis vuitton outlet
naot sandals
coach factorty outlet
cheap jordans
adidas shoes
canada goose jackets
nike air foamposite
timberland boots
jordan shoes
ecco shoes for men
valentino shoes outlet
nike air max
tory burch outlet store
timberland boots
ralph lauren outlet
moncler jackets
timberland outlet
air max 2018
tory burch outlet
allen edmonds shoes
nike shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
kate spade outlet
merrell shoes
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nmd adidas
moncler
dansko shoes
nike air max
cheap uggs
louis vuitton outlet store
nike huarache
new balance outlet
oakley sunglasses
polo outlet
kenneth cole shoes
berluti shoes
tods outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet
birkenstock sandals
nike shoes for men
cheap mlb jerseys
nike air max 87
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet online
nike tessen
uggs canada
coach factorty outlet
pg 2
mlb jerseys
oakley sunglasses outlet
longchamp outlet online
longchamp outlet
nike air max 1
michael kors
michael kors
keen shoes
michael kors outlet
prana clothing
michael kors outlet clearance
nike outlet
mulberry bags
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses
moncler outlet
air max 2017
oakley sunglasses
nike dunks
van cleef and arpels jewelry
cheap jordans
pandora store
salvatore ferragamo
canada goose uk
red wing shoes
swarovski crystal
asics shoes
ugg boots
nike react shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
north face jackets
supreme clothing
timberland outlet
dr martens
canada goose outlet
adidas yeezy
bally handbags
saint laurent outlet
ecco shoes
fred perry
burberry outlet
coach outlet
adidas outlet
alden shoes
ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet
salewa shoes
prada outlet
nike epic react flyknit
nike zoom
cheap jordans
louis vuitton outlet online
fitflops sale clearance
toms shoes
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
north face outlet
ralph lauren uk
cheap ray bans
kate spade handbag
yeezy boost
prada handbags
pandora charms
coach factory outlet
hermes handbags
vans store
cole haan shoes
kate spade
nike outlet
coach outlet canada
michael kors handbags
moncler jackets outlet
nike free 4.0
ugg outlet
birkenstock sandals
kevin durant shoes
garmont boots
yeezy boost
adidas yeezy boost
coach outlet
canada goose sale
uggs
red bottoms
coach outlet
coach factory outlet
nike huarache
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses discount
coach factory outlet
coach factory outlet
nike cortez
philipp plein outlet
nike outlet
adidas superstar
supreme new york
tiffany outlet
mulberry uk
adidas
nike shoes
converse shoes
kate spade outlet
adidas nmd
air max 2019
air jordans
coach factory outlet
air jordan shoes
christian louboutin
ralph lauren sale clearance
coach factorty outlet
red wing outlet
pandora jewelry
nike shoes
uggs outlet
nike air more money
timberland boots
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
adidas stan smith
hermens bags
cheap jordans free shipping
timberland boots
reebok shoes
harden vol 1
ugg boots
philipp plein shirt
pandora jewelry outlet
nike air force 1
uggs outlet
coach outlet store
john lobb boot maker shoes
canada goose
coach outlet store
valentino shoes
timberland boots outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
polo outlet store
yeezy 350 boost
nike air max outlet
pandora charms
ralph lauren sale clearance
michael kors outlet
ralph lauren sale clearance
vans shoes
coach outlet online
adidas campus
yeezy boost
ralph lauren sale
tory burch outlet online
coach factorty outlet
fendi handbags
chopard watches
birkenstock sandals
ralph lauren
louis vuitton
fitflops sale clearance
chch handbags
ugg outlet
michael kors outlet
fitflops
air max 97
louis vuitton outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
jordan shoes
canada goose sale
mont blanc pens
asolo boots
moncler outlet
adidas yeezy
salomon shoes
coach outlet
jimmy choo
givenchy handbags
coach outlet store
nike air max zero
swarovski outlet
canada goose jackets
canada goose sale
oakley sunglasses
columbia sportswear
polo ralph lauren outlet online
adidas nmd
polo ralph lauren
harry winston jewelry
louboutin shoes
coach outlet
adidas outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
pandora jewelry official site
nike air max shoes
coach canada
fitflops sale
ralph lauren outlet
pandora jewelry
kate spade
cheap jordans
puma rihanna shoes
gucci outlet
nike outlet store
coach outlet
mont blanc
moncler jackets
ecco shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora outlet
jimmy choo outlet
abercrombie and fitch
danner boots
valentino shoes
caterpillar boots
moncler outlet
air jordan shoes
jordan shoes
coach factory outlet online
canada goose outlet
moncler coats
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry
michael kors outlet canada
moncler outlet
kate spade outlet
rolex watches
cole haan outlet
reef sandals
new balance shoes
cheap nfl jerseys
nike air max 95
skechers shoes
air more uptempo
kate spade
pandora charms
coach outlet
kate spade handbags
yeezy boost
uggs
coach outlet
kate spade outlet store
jordan shoes
moncler outlet
mbt shoes
salvatore ferragamo shoes
canada goose outlet
mulberry handbags
adidas yeezy
fitflops
canada goose outlet
longchamp handbags
ferragamo outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
nike outlet online
canada goose outlet
mammut boots
adidas originals
coach outlet
kobe shoes
adidas shoes
florsheim shoes
polo ralph lauren outlet online
dolce and gabbana handbags
canada goose jackets
abercrombie
pandora charms
mt0529
Back to content | Back to main menu