1, "Pace" - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

1, "Pace"

De enkelte ejerlav > Dalsborg > Ved Skoven
Villa "Pace" har muligvis også haft navnet "Grace". Her er det fotograferet fra luften i 1936.
Villa ”Pace”

af Kjeld Damgaard
Ved Skoven 1 (indtil 1.10.1977: Skovvej 1) Matr. nr. 1 o, Dalsborg
Udstykningen fra ejendommen Dalsborg skete i år 1896. Det var den driftige lokale tømrermester Jens Peter Nielsen-Kaas (oprindeligt døbt Jens Peter Nielsen), som købte et større areal og anlagde Skovvej (som siden 1977 har heddet Ved Skoven).
Han solgte i oktober 1900 parcellen – i øvrigt den eneste, som da var ubebygget på vejen. Jens Peter Nielsen-Kaas havde nemlig allerede i årene 1896-97 opført fire villaer på Skovvej, nemlig nr 2, 3. 4 og 5. (Nr 6-8 var da tømmerplads - frem til 1971).
Jens Peter Nielsen-Kaas var bygmester på adskillige huse i Snekkersten og Skotterup. Det var imidlertid en bror til Jens Peter, som købte den ubebyggede grund med skøde af 21. oktober 1900 for den beskedne sum af 942 kr. Broderen var malermester og hed Henrik Valdemar Nielsen-Kaas. Han havde allerede, da skødet blevet skrevet, tiltrådt ejendommen, så måske var byggeriet i gang allerede da. Om det var H. Valdemar Nielsen-Kaas eller hans bror Jens Peter eller en arkitekt, der tegnede huset, vides ikke.
Men Valdemars forretning gik åbenbart ikke så godt som broderens tømrerforretning, for i sommeren 1904 blev han erklæret konkurs og villaen sat på tvangsauktion. Højstbydende blev vognmand Anders Morten Nielsen, der dog allerede to år senere solgte villaen igen.
Ny ejer var en tredje bror, murermester Jørgen Peter Nielsen-Kaas. Også han var meget aktiv ved byggerier i lokalområdet og boede indtil 1918 i villaen.
I perioden 1918-42 var villa ”Pace” ejet af overretssagfører Albert Cohn som var født i København i 1877. Han blev cand. jur. i 1901 og nedsatte sig allerede i 1904 som overretssagfører med selvstændig praksis i København. Han blev i 1917 gift med Anne Margrethe Drostgaard. Familien boede hele året i villaen på Skovvej, mens advokatkontoret lå i Ny Vestergade i København.
Herefter kom ejendommen atter i Nielsen-Kaas’ familiens eje. Denne gang tømrermester Jørgen Otto Nielsen-Kaas – en søn af Jens Peter Nielsen-Kaas. Han beholdt dog kun stedet i 2 år hvorefter det blev handlet et par gange inden enkefru Cecilie Melberg overtog villaen. Hun havde været gift med en 26 år ældre fiskehandler i København, men boede i årene 1947-52 alene i huset.
I en lang årrække – fra 1952 til 1985 hed ejeren Carlo Rasmussen. Han var tapetserer og byggede i 1960 en tilbygning, som han benyttede som værksted.
Ejere i nyere tid var Palle Nielsen og Pia Bendtsen i perioden 1985-89 og fra 1989 Pia Lundqvist og Poul Jørgen Brinck Pedersen (senere navneforandring til Lundqvist).
Annoncen er fra Helsingør Avis den 20. juli 1904 og bekendtgør tvangsauktionen over villaen.
"Pace" er det italienske ord for fred. Foto fra 2005.
Back to content | Back to main menu